protestantse-kerk-logo


ANBI status

De Hervormde gemeente te Kampen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

ANBI-gegevensANBI-transparantie-gegevens-cvk-diaconie

ANBI-gegevens 2015 CvK: jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015 diakonie: jaarrekening 2015 (aanvulling op de gegevens van het CvK inzake ANBI jaarrekening 2015)