protestantse-kerk-logo


ANBI status

De Hervormde gemeente te Kampen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Het RSIN nummer van de Diaconie van de Hervormde Kerk van Kampen is: 8240.63.508

ANBI-gegevensANBI-transparantie-gegevens-cvk-diaconie

ANBI-gegevens 2016 CvK: jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015 diakonie: jaarrekening 2015 (aanvulling op de gegevens van het CvK inzake ANBI jaarrekening 2015)

Jaarrekening 2016 diakonie: Jaarrekening 2016 tbv ANBI