protestantse-kerk-logo


Gemeenteavond op 12 juni in de Westerkerk

Geplaatst op

Centrale gemeente-avond 12 juni

U wordt van harte uitgenodigd om dinsdag 12 juni a.s. de centrale gemeente-avond bij te wonen in de Westerkerk.
De Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente willen u het Beleidsplan presenteren dat als basis zal dienen voor de toekomstige Protestantse Gemeente Kampen.
Met u, met vele commissies, met colleges en wijkkerkenraden zijn in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd. Wensen, behoeftes en belangen zijn neergelegd in een uitvoerig Beleidsplan. We zijn blij dat we binnen de Algemene Kerkenraden in een harmonische sfeer over alle noodzakelijke onderwerpen onze discussies hebben kunnen voeren. De weerslag daarvan zal u dinsdag 12 juni gepresenteerd worden. U krijgt daarna gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en om vragen te stellen.
Eind juni zal het hele Beleidsplan op de kerkelijke websites geplaatst worden. Het wachten is nog op de laatste cijfers van de Colleges van Kerkrentmeesters. Pas eind juni kan de meerjaren-begroting door de beide AK’s worden besproken.
In de zomermaanden is er alle gelegenheid om alles te laten bezinken en waar nodig bij te stellen. Vanaf september willen we het proces om te komen tot een Protestantse Gemeente Kampen vervolgen. In een van de laatste maanden van 2018 hopen de Algemene Kerkenraden met een voorgenomen besluit te komen waarbij we u zullen betrekken. Op 12 juni is er nog geen sprake van besluitvorming.
Hoe ziet de avond er in grote lijnen uit?
19.30 uur
ontvangst met koffie of thee.
20.00 uur
opening door een van de voorzitters
presentatie  van het Beleidsplan
Pauze en gelegenheid tot het stellen van vragen
plenaire bespreking van gestelde vragen
afronding
22.00 uur
sluiting

Met hartelijke groet, Bert Endedijk en Mark van Persie