protestantse-kerk-logo


Informatie buitenlandse reis JV-ODS

Geplaatst op

Het afgelopen jaar heeft u hier vaak oproepjes gezien betreffende acties van de Jeugdvereniging om geld op te halen voor onze werkvakantie. Het geld dat we met al onze acties hebben opgehaald, gaat volledig naar het project van komende zomer. Hiermee kopen we materiaal voor het klussen en het overige geld doneren we aan stichting Depaul.

Over deze werkvakantie willen we u nu graag wat meer informatie geven.
Ieder jaar reizen wij als Jeugdvereniging af naar een land waar men onze hulp goed kan gebruiken. Komende zomer zullen we met negen enthousiaste JV-leden van 6 tot 17 augustus verblijven in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Hier in Bratislava bieden we hulp aan een daklozenopvang van Stichting Depaul. Dit doen we in samenwerking met de stichting HOE, Hulp Oost-Europa. Stichting Depaul is een interkerkelijke stichting, kan bestaan door giften en vrijwilligers en biedt dagelijks onderdak aan 200 tot 300 daklozen. De daklozenopvang bestaat uit twee gedeeltes, een pas gerenoveerd gedeelte en een zeer oud gedeelte. Dit oude gedeelte is in een erg slechte staat en daar valt voor ons dus nog behoorlijk wat te doen. We zullen dan ook voornamelijk sloop- en opknapwerk gaan verrichten. Afgelopen zomer hebben we ook geholpen bij deze stichting en omdat dat in zeer goede beviel en er nog veel werk te verzetten is, gaan we er komende zomer weer heen.

Echter kunnen we deze gehele reis niet maken zonder de hulp van onze God. Wij hopen iets van Zijn grote liefde te mogen uitstralen in Bratislava en willen u vragen de daklozen, de vrijwilligers in de daklozenopvang en ons mee te nemen in uw gebed. We hopen op een gezegende reis waarin veel werk verzet mag en kan worden.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben blijven vragen of opmerkingen natuurlijk nog hartelijk welkom. Deze mogen gemaild worden naar BRC@JVODS.nl

Met vriendelijke groet,
Namens de Buitenlandse Reis Commissie
Judith Heikoop

IMG_3141