protestantse-kerk-logo


Actie Kerkbalans: Geef voor je Kerk, de kerk geeft ook om jou!logo-kerkbalans

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema in 2018 is “Geef voor je kerk”. Dit jaar is het voor het eerst een gezamenlijke actie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Er is een mooie brochure gemaakt waarin naast informatie over de begroting ook aandacht wordt besteed aan alles wat er in de diverse wijken wordt ondernomen.

De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari. De brochure wordt bij u thuisbezorgd (of digitaal toegestuurd als u uw email adres heeft doorgegeven). Bij de brochure zit een antwoordstrook waarop u kunt aangeven wat uw bijdrage voor 2018 zal zijn.

De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van groot belang. Het gaat immers om een gezonde financiële situatie, zodat het pastoraat en alle andere activiteiten door kunnen gaan. Daarom vragen we ook dit jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!

Wilt u uw toezegging digitaal regelen, dan moet u een e-mail versturen naar het kerkelijk bureau: kb@hervormdkampen.nl. Op de regel waar u het onderwerp van de mail aangeeft, schrijft u nu: digitaal AKB 2018. Vervolgens graag in de mail vermelden van uw (volledige) naam en adres. Het kb geeft u dan aan op welke eenvoudige manier u dat kunt doen. automatische verwerking spaart tijd en dus geld.
Als u in 2017 al digitaal bijdroeg, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Vooruit betalen vrijwillige bijdrage 2018
Als u er de voorkeur aan geeft om uw vrijwillige bijdrage voor het komend jaar nu al te betalen,
dan kunt u uw bijdrage in december overmaken op IBAN NL16 FVLB 0635801264 t.n.v. CvK onder vermelding van actie Kerkbalans 2018

Voorbereidingsgroep Kerkbalans 2018

Download hier de folder “Geef voor je kerk”. (Broederkerk)

idem voor de Westerkerk

en het Open Hof