protestantse-kerk-logo


Actie Kerkbalans: Geef voor je Kerk, de kerk geeft ook om jou!logo-kerkbalans

Het thema in 2018 is “Geef voor je kerk”. Dit jaar is het voor het eerst een gezamenlijke actie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Er is een mooie brochure gemaakt waarin naast informatie over de begroting ook aandacht wordt besteed aan alles wat er in de diverse wijken wordt ondernomen.

De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van groot belang. Het gaat immers om een gezonde financiële situatie, zodat het pastoraat en alle andere activiteiten door kunnen gaan. Daarom vragen we ook dit jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder.

Betalen vrijwillige bijdrage 2018

Als u er de voorkeur aan geeft om uw vrijwillige bijdrage nu te betalen,
dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN NL16 FVLB 0635801264
t.n.v. CvK onder vermelding van actie Kerkbalans 2018

Voorbereidingsgroep Kerkbalans 2018

Download hier de folder “Geef voor je kerk”. (Broederkerk)

idem voor de Westerkerk

en het Open Hof

Stand van zaken op 9 april 2018: op die datum was een bedrag toegezegd van € 519.332. Een jaar geleden was dat op die datum € 537.122.