protestantse-kerk-logo


 Dagelijks bestuur college van kerkrentmeesters

naam functie wijk
Bram van Putten voorzitter A
Remon Kwant secretaris A
Piet Dijkstra penningmeester B
Harm Koster alg. adjunct C
Harwin Reuvekamp lid C
Aart Jan Klok lid B

ondersteuning door

naam functie
Anneke van Stratum – van de Kamp medewerkster kerkelijk bureau
Sylvia Bonestroo- Schokker idem

financieel beheer

naam wijk
Erik Plantinga (lid)
Jonathan Kuiper A
Piet Dijkstra B

roerende & onroerende zaken

naam wijk
Vacant ..
Dick Berghorst B
Harwin Reuvekamp C

personeel & organisatie

naam wijk
Vacant ..
Cor van Laar C
Harm Koster C

communicatie

naam wijk
Aart Jan Klok B
Marius van der Stege B

 

Aan de commissies kunnen ook andere leden toegevoegd worden dan (ouderling-) kerkrentmeesters.

Voor de zaken rond de verhuur van de Bovenkerk is Jan Quintus Zwart werkzaam als manager verhuur (info@bovenkerkkampen.nl) -06 51239157-