protestantse-kerk-logo


Stroomdaldiensten verder als pioniersplek

Geplaatst op

Sinds vorige maand is de eerste pioniersplek in Kampen een feit: Stroomdal Onderdijks. Het biedt perspectief om de Stroomdaldiensten en activiteiten in de Kamper nieuwbouwwijk verder uit te breiden.

Na een proces van ruim twee jaar zijn er op 11 oktober de nodige handtekeningen gezet. Namens de landelijke kerk door Erik Verwoerd, die betrokken was in het voortraject en ds. Marius van Duin, die vanaf nu zal functioneren als pioniersplek-begeleider. Vanuit onze gemeente zetten de nieuwe voorzitter van de kerkenraad van de Broederkerk, Harry Veldhuis en Gerrit van de Kolk als missionair ouderling en tevens commissielid, een handtekening. En namens de Stroomdaldienstcommissie ondertekenden Eline de Graaf en Ingrid Broekhuizen als voorzitter en penningmeester de pioniersovereenkomst.

Wat is een pioniersplek?
De Stroomdaldiensten en de activiteiten daaromheen vormen nu een pioniersplek. Maar wat betekent dat? De Protestantse Kerk in Nederland is enkele jaren geleden begonnen met het concept van pioniersplekken en stimuleert het ontstaan hiervan. Wat houdt dat in? De landelijke kerk verwoordt het zo: ‘Het zijn nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming.’
De status van pioniersplek krijg je niet zomaar. Er moet een pioniersplan worden geschreven volgens een vast format en het moet door zowel de lokale gemeente als de landelijke kerk worden goedgekeurd. Vervolgens kan het plan worden uitgevoerd en krijgen de commissieleden begeleiding en training aangeboden. Ook komt er geld beschikbaar om het plan uit te voeren. Een derde van de kosten wordt betaald door de landelijke kerk, een derde komt vanuit een landelijke vereniging met de naam ‘maatschappij van welstand’ en een derde deel wordt betaald door de lokale gemeente. Het pioniersplan kijkt drie jaar vooruit.

Wat staat er in het pioniersplan?
Wat staat er in het pioniersplan? Het pioniersplan begint met het uitspreken van het verlangen dat in de Kamper nieuwbouwwijk Onderdijks iets van Gods Koninkrijk zichtbaar aanwezig is en dat dat Koninkrijk wordt uitgebreid. Inhoudelijk staan er in het pioniersplan drie speerpunten: de organisatie van pioniersplek verstevigen, meer structurele contactmomenten tussen zoekers en gelovigen creëren en het verbeteren van communicatie met zoekers en randkerkelijken en andere betrokkenen. Uit de in september gehouden enquête blijkt dat de Stroomdaldienst inderdaad een plek is waar zoekers en randkerkelijken bereikt worden en in contact komen met elkaar en met gemeenteleden. Hierop willen we voortbouwen. Concreet denken we dan bijvoorbeeld aan het starten van een Alpha-cursus, meer frequente zondagse samenkomsten, en het tijdelijk en in deeltijd aanstellen van een missionair werker.
Bij het uitwerken van de plannen betrekken we de actief betrokkenen uit gemeente en doelgroep. We nodigen hen uit om mee te denken en mee te doen. Op 11 oktober hielden we daarom een avond om informatie te delen over het pioniersplan en actief ideeën op te halen op een aantal onderwerpen uit het pioniersplan.

Tot slot
Hebt u of heb jij vragen, of wil je iets bijdragen? Neem dan gerust contact met iemand van de stroomdaldienstcommissie. Dat kan door een mailtje te sturen naar: stroomdaldienst@gmail.com. Ook kunt u betrokken zijn op het missionair gemeentezijn door er voor te bidden. We kunnen bedenken wat we willen maar zonder Gods zegen komt er niets tot bloei. We zijn dankbaar voor alles wat Hij tot nu toe gegeven heeft!

In Hem verbonden, de Stroomdaldienstcommissie/pioniersteam: Eline de Graaf, Ingrid Broekhuizen, Gerrit van de Kolk, Anneke Doest, Elisabeth van Dalfsen, Enneke Roordink, Coriannne Ymker, Jan Kees van der Hart, Marten van Ittersum.