protestantse-kerk-logo


Hieronder staan een aantal ontwerpteksten. Ze gaan over de federatie van Wijk A en de Westerkerk. Hoe krijgt de samenwerking gestalte? Wat is de visie en hoe is het beleid van de toekomstige gemeente? Wat is de structuur van de nieuwe wijk?
Uw reactie op deze documenten mag u geven op de gemeenteavond van woensdag 28 september a.s., of schriftelijk via de scriba. Na de gemeenteavond zal de kerkenraad deze documenten (met eventuele aanpassingen) definitief vaststellen.
1-beleidsplan-2017-2018-protestantse-wijkgemeente-wijk-a-westerkerk-te-kampen

2-federatieovereenkomst-wijk-a-westerkerk

3-kalender-voor-het-federeren-van-wijk-a-westerkerk

4a-plaatselijke-regeling-wijk-a-1

5-organigram-van-de-protestantse-wijkgemeente-wijk-a-westerkerk-1

6-vergaderrooster-wijkkerkenraad-wijk-a-westerkerk

Stappenplan-vs-8-samenwerking-Wijk-A-Westerkerk

Andere documenten:

Verslag geloofsgesprekken op de gezamenlijke wijkavond van 1 december jl.

Besluiten betreffende de start van de gezamenlijke diensten en besluiten over liturgie die de gezamenlijke kerkenraden hebben genomen op 14 november jl.

Een artikel als overweging bij een zongen ‘Amen’ op de zegen.