protestantse-kerk-logo


website-kampenStagiaire PTHU theologie student: Jasper Lensen

Ik ben Jasper Lensen en woon met mijn vrouw Jacolien in Oldebroek. Sinds 2010 heb ik de opleiding HBO Theologie in Ede afgerond en ondertussen ben ik sindsdien (zes jaar) kerkelijk werker in de Hervormde gemeente van Oldebroek. In 2011 ben ik begonnen aan de bachelor theologie aan de PTHU in Kampen. En ik studeer sinds september 2013 de Predikantsmaster (deeltijdsvariant) aan de PTHU in Amsterdam.

Ondertussen is mijn vierde jaar aan de Predikantsmaster in Amsterdam aangebroken. In dit studiejaar volg ik nog steeds colleges. Nu is het de bedoeling dat ik in combinatie met deze colleges een stageperiode ga invullen van 18 september 2016 t/m 19 november 2017. Met ds. van Santen en de wijkkerkenraad ben ik tot overeenstemming gekomen dat ik dit D.V. vanaf heden in wijkgemeente B te Kampen zal gaan doen. Mijn stage bestaat o.a. uit een aantal verplichte onderdelen die aansluiten bij het onderwijs in Amsterdam. De verplichte onderdelen zijn: het observeren en uitvoeren van drie verschillende leeractiviteiten (bijvoorbeeld; leiden van catechese, ouderenkring, of een gemeenteavond over een specifiek onderwerp). Daarnaast hoop ik aan te sluiten bij de organisatie van een missionaire activiteit. Ik zal ook een groot aantal uren in overleg met ds. van Santen mogen invullen. De intentie is dat ik dit seizoen op de dinsdagavond een catechesegroep leid. Tevens hoop ik in minimaal drie erediensten voor te gaan. Daarnaast hoop ik een aantal pastorale bezoeken af te leggen. Ik kijk uit naar deze stageperiode, en ik hoop op goede ontmoetingen met u en jullie als gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Kampen in wijk B.