protestantse-kerk-logo


De kerkenraad

Op deze pagina vind u alle informatie over de kerkenraad van wijk B.

Vanwege recente wijzigingen in de kerkenraad is onderstaande informatie niet geheel up-to-date. Voor recente informatie: neem contact op met de scriba C.T. Aalberts. Contactgegevens: zie http://www.hervormdkampen.nl/wijken/wijk-b/contact/

H. (Harry) Veldhuis

Voorzitter kerkenraad, moderamenlid

038-4770600
h.veldhuis1@kpnmail.nl

C.T. (Christiaan) Aalberts

Scriba, moderamenlid

Ratelaar 8
8265 CT Kampen
038-3324623
scriba.b@hervormdkampen.nl

A.L. (Bram) van der Velde

Wijkouderling (Sectie 1)

Tussen Buitenkade en Broederweg/Broederstraat/Gasthuisstraat en tussen IJsselkade en 3e Ebbingestraat
Duo ouderlingen René van Dalfsen en bezoekbroeder Rien Torn Broers
038-3311034
alvandervelde@versatel.nl

M.J.(Rien) Torn Broers

Bezoekbroeder (Sectie 1)

Bezoekbroeder Bram van der Velde
038-3327029 | 06-30496910
tornbroers@kpnplanet.nl

René van Dalfsen

Wijkouderling (Sectie 2)

Tussen Broederweg/Broederstraat/Gasthuisstraat en Cellesbroedersweg/Geerstraat/Blauwehandsteeg en tussen IJsselkade en 2e Ebbingestraat
038-3338453
renevandalfsen@hotmail.com

S. (Silvester) van Emous

Wijkouderling (Sectie 3)

Tussen Geerstraat/Blauwehandsteeg, IJsselkade en Burgel en tussen Graafschap, IJsseldijk, Engelenbergstraat en de Plantsoenstraat
06-24349004

J.Z. (Arjan) van der Weerd

Wijkouderling (Sectie 4)

Tussen de la Sablinièrekade en Graafschap, IJsseldijk, Engelenbergstraat en de IJssel en Apeldoornsestraat , inclusief de Noordtzijstraat
038-3336936
jzvdweerd@gmail.com

M.(Matthijs) van Ittersum

Wijkouderling (Sectie 5)

06-17115593
mvanittersum@solcon.nl

Vacant ouderling sectie 6

Wijkouderling (Sectie 6)

Tussen Jan van Arkelstraat, Oudendijkstraat, Bovensingel en v.Gelderplantsoen/Horstsingel. Inclusief alle adressen in IJsselmuiden en overige nabije gebieden ten noordoosten van Kampen

M. (Mustafa) Uzunhasanoglu

Bezoekbroeder (Sectie 6 en 7)

038-7852452

D. T. (Derk) Bos

Wijkouderling (Sectie 7)

038-3318501

G.W. (Gert) van der Linden

Wijkouderling (Sectie 8)

Tussen Bovensingel en Jan van Arkelstraat vanaf H. van Viandenstraat, tussen L. Huismanstraat en Bavinckstraat
Duo ouderling Daniël Haan
038-3335715
info@gertvanderlinden.com

J.W. (Jan Willem) Zielman

Bezoekbroeder (Sectie 8)

Bezoekbroeder Gert van der Linden
jwzielman@assendorp.net

D.J. (Dick) van Loghem

Wijkouderling (Sectie 9); Afgevaardigde AK

Geheel Bovenbroek, inclusief Galléstraat en De Omloop (bij de molen)
038-3322063 | 06-36300980
loghem@home.nl

G. (Gerrit) Teune

Wijkouderling (Sectie 10)

Onderdijks noord tussen IJssel, Niersallee, Rietkamp, Onweerskamp, Kreekrug, Overslaggronden, Boomgaard
038-3326625
fam.teune@kpnmail.nl

J. (Jan) de Koning Gans

Bezoekbroeder (Sectie 11)

J. (Jan) van den Brink

Wijkouderling (Sectie 12)

Brunnepe, Oranjewijk, Hanzewijk, De Greente, Hagenbroek, Haatland
Bezoekbroeder G. Hoefnagel
038-3324723
janvandenbrinkws@hotmail.com

G. (Gert) Hoefnagel

Bezoekbroeder (Sectie 12)

Brunnepe, Oranjewijk, Hanzewijk, De Greente, Hagenbroek, Haatland
Bezoekbroeder J. van den Brink
038-3325590
g.hoefnagel@online.nl

H.A. (Herman) van Unen

Wijkouderling (Sectie 13); Secundus AK

Cellesbroek-Noord/Zuid en Cellesbroek-Middenwetering, inclusief Zwartendijk
Duo ouderling Aalt Buijert, bezoekbroeder Meint Zwama
038-3310646
havanunen@kliksafe.nl

M. (Meint) Zwama

Bezoekbroeder (Sectie 13)

Aanleun-/Koopwoningen Amandelboom,Kamille
Bezoekbroeder Herman van Unen
038-3323075
mzwama@telfort.nl

J. (Jan) van Dijk

Ouderling sectie 14

038-3321641
jvandijk46@online.nl

J.H. (Jan Erik) Huls

afgevaardigd naar Algemene Kerkenraad

038-3335229
janerikhuls@tiscali.nl

M. (Mark) van Persie

Voorzitter Algemene Kerkenraad

038-3315759 | 06-49974921
persie@hetnet.nl

W. (Wim) Koppelman

Diaken ouderenzorg

038-3312522
wkoppelman@hetnet.nl

W. (Wilfred) Reker

Diaken; Commissie PNI

038-7507840 | 0610943173
w.reker@kpnmail.nl

H.H. (Erik) Labee

Diaken; Voorzitter algemene diaconie; Afgevaardigde AK; Moderamenlid

038-3325649 | 06-53521453
h.h.labee@home.nl

Vacature diaken

wijkdiaken

H.G. (Henry) van der Weerd

diaken maatschappelijke dienstverlening

038-3338575
hgvdweerd@hotmail.com

D.A. (Dick) Berghorst

Ouderling Kerkrentmeester; Afgevaardigde AK; Moderamenlid

038-8520797 | 06-55115239
dickberghorst@hotmail.com

M.T. (Marius) van der Stege

Ouderling Kerkrentmeester; Personeel

038-4775613 | 06-36278596
mtvdstege@ziggo.nl

P.M. (Piet) Dijkstra

Kerkrentmeester

038-3318602
pmdijkstra@home.nl

E. (Evert) Palland

Bezoekbroeder Margaretha

038-3320874

vacature ouderling ouderenzorg (1)

vacarure Myositis en Margaretha

vacature ouderling ouderenzorg (2)

vacature Myositis en Margaretha