Jaarplan commissie kerk & Israël PKN-gemeente Kampen 2019-2020

Wanneer we over Israël spreken, kan dat op vele manieren. We kunnen spreken over het Oudtestamentische Israël en de weg die God met Zijn volk daarin de eeuwen door aflegde. Het kan gaan over de diaspora, de pogroms, de holocaust of de demonisering van Israël door de Arabische landen. We kunnen het hebben over het zionisme, de omstreden gebieden die door sommigen bezet gebied genoemd worden, terwijl anderen dit het hartland van Israël noemen. De relatie van de kerk met Israël, de theologie die we daarbij volgen of juist verwerpen: Israël is een land/onderwerp met zeer veel facetten.

Onze commissie kerk & Israël probeert de gemeente bewust te maken van onze bijzondere band met dit volk. De afgelopen jaren hebben al heel wat sprekers onze avonden verrijkt met hun inzichten en invalshoeken.

Dit jaar hebben de eerste 2 lezingen een duidelijk Joodse inslag, maar komen wel uit een totaal verschillende hoek. De eerste lezing wordt verzorgd door een protestantse dominee, terwijl de tweede verzorgd wordt door een Joodse rabbijn. Daarna volgt een serie van 5 avonden, verdeeld over 5 maanden, die allemaal in het teken staan van de verbonden die God sloot met representanten van het Joodse volk, van Abraham tot Jezus. Op de 4e avond wordt de serie onderbroken door dit keer geen lezing, maar een sedermaaltijd.

Kortom: het belooft weer een afwisselend jaar te worden, waarin hopelijk velen met ons zich zullen verrijken met kennis over Israël en de God van Israël.

Van harte uitgenodigd op onze avonden.

donderdag 10 oktober 2019  ds H. v.d. Velden  Genesis 22: de binding van Izaäk, met de Joodse benadering

dinsdag 26 november 2019  rabbijn Lion Erwteman – Amsterdam  Messias belijdende Joden in Nederland en Israël: wat geloven zij?

dinsdag 21 januari  2020  drs Jacob Keegstra   Gods grote verbonden. Verbond met Abraham

dinsdag 25 februari  2020  drs Jacob Keegstra   Verbond met Mozes

dinsdag 17 maart 2020  drs Jacob Keegstra  Gods nieuwe verbond met Jezus

dinsdag 7 april 2020  drs Jacob Keegstra  Sedermaaltijd

dinsdag 19 mei 2020 drs Jacob Keegstra  Verbond met David en andere verbonden