Jaarplan commissie kerk & Israël PKN-gemeente Kampen 2018-2019

 

Als het over Israël gaat is er nooit gebrek aan gespreksstof. Zeker in dit jubileumjaar waarin we herdenken dat 70 jaar geleden de staat Israël gesticht werd, buitelen de publicaties over elkaar heen. Historische omstandigheden over die rumoerige dagen worden opnieuw gememoreerd of nieuwe feiten komen boven water.
Vaak spreken partijen elkaar tegen en proberen de geschiedenis naar hun hand te zetten. De hedendaagse binnenlandse situatie in Israël is zeer complex. Conflicten tussen Joden en Palestijnen worden voortgezet in andere landen, waardoor Joden zich niet meer veilig voelen en aliyah willen maken. Velen keren terug naar het land van hun vaderen, net als toen, in de jaren na de shoah en lang daarna; eigenlijk kent Israël een doorlopende terugkeer van haar zonen en dochteren.
Maar als we over Israël spreken, kan dat nooit zonder daarbij de God van Israël te noemen. Hij ging de weg met Zijn volk de eeuwen door. Hij heeft hen teruggebracht in hun land. Hij heeft hun profeten en apostelen geïnspireerd om Zijn weg met Zijn volk op te schrijven. Door de geschriften die Joden nalieten mochten wij hun God leren kennen en deelgenoot worden aan het heil in Christus. De Eeuwige gebruikte Zijn volk om tot zegen te zijn voor de gehele wereld.
Maar wat hebben we ermee gedaan? Welke plaats heeft Israël gekregen in onze geloofsbelijdenissen en in onze theologie? Hoe verstaan wij de Schriften? Heel veel vragen zijn er te stellen, heel veel antwoorden te ontdekken. Om ons te helpen deze antwoorden te vinden hebben we weer een aantal sprekers uitgenodigd. Sommige zijn bekend en hebben al eerder avonden voor ons verzorgd, anderen hopen voor het eerst te komen. Het aanbod is gevarieerd, dus voor elk wat wils. Wij nodigen u van harte uit om met ons deze avonden bij te wonen. Misschien heeft u een druk leven en is het een idee dat u alvast één of meerdere avonden in uw agenda vastlegt. Leren over Israël is meer te weten komen over de God van Israël en andersom.
Van harte nodig ik u uit om onze avonden te bezoeken ter verdieping van uw geloof en tot uitbreiding van uw kennis.

18  oktober  ds. C.G. Kant Israël keert terug, teken van hoop
13 november Klaas de Jong  Kristallnacht en kamp Westerbork
17 januari  ds. W.J.J. Glashouwer De twaalf artikelen en Israël
28 februari  ds. Edjan Westerman Lezing over zijn boek ‘De Messias leren’
19 maart   ds. Edjan Westerman Jeruzalem en het Messiaans  geding
– de relatie tussen het conflict om de stad Jeruzalem en Jezus
25 april ds. Bart Gijsbertsen Inleiding in het Bijbels ABC van K.H. Miskotte [inleiding]
– elkaar verstaan door eerst samen de Schrift te verstaan
2 mei  ds. Bart Gijsbertsen Inleiding in het Bijbels ABC van K.H. Miskotte [vervolg]
9 mei ds. Bart Gijsbertsen Inleiding in het Bijbels ABC van K.H. Miskotte [slot]