Beeld en geluid kerkdiensten Broederkerk

Geplaatst op

Meekijken

Vanaf zondag hier te zien en horen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1912-Broederkerk

Achtergrond

In de afgelopen jaren is er al verschillende keren gesproken over de techniek van beeld en geluid in de Broederkerk. Na de genomen maatregelen van onze overheid in verband met het Coronavirus zijn deze besprekingen in een stroomversnelling gekomen. Zeker nu we veel positieve reacties gekregen hebben over de live streaming van afgelopen zondag.

In nauw overleg met het Moderamen, heeft het College van Kerkrentmeester en Diaconie, besloten om deze week de techniek in de Broederkerk aan te passen. De reden hiervan is, om de diensten met beeld en geluid kwalitatief beter uit te kunnen zenden.

!! Let op!!

Dit heeft wel enkele aanpassingen tot gevolg. De dienst zal aanstaande zondag vanuit de kerkzaal Broederkerk worden uitgezonden. Op twee manieren kunt u deze diensten meebeleven:

  1. via kerkdienstgemist.nl (Dit is met beeld & geluid)
  2. via kerkomroep.nl (Dit is met alleen geluid)

Via de website https://kerkdienstgemist.nl is Kampen en vervolgens Broederkerk gemakkelijk te vinden.

In de komende Weekbrief en via de kanalen van Website en Social Media, zal dit worden gecommuniceerd.

Daarnaast zal de gemeente in het kader van de AVG ook op de hoogte worden gebracht, ook al is de plaats van de camera zodanig dat alleen de predikant herkenbaar in beeld zal verschijnen.

Namens kerkenraad, Diaconie en College van Kerkrentmeesters, wensen wij u goede diensten toe.