Dagelijks bestuur college van kerkrentmeesters

naam functie wijk
Leo van der Horst voorzitter A
Christian Beekhof secretaris A
Hantina Reker secretariaat
Jonathan Kuiper penningmeester A

ondersteuning door

naam functie
Anneke van Stratum – van de Kamp medewerkster kerkelijk bureau
Sylvia Bonestroo- Schokker idem
Esther van der Weerd idem

financieel beheer

naam wijk
Jonathan Kuiper A
Tjipke van der Plaats B
Neal Sluiter B

roerende & onroerende zaken

naam wijk
Berendjan Endedijk A
Hans Paas B
Harwin Reuvekamp C

personeel & organisatie

naam wijk
Kasper Riezebos A
Marius van der Stege B
Anneke Nammensma C

communicatie & geldwerving

naam wijk
Christian Beekhof A
William Aarten B
Bert van Oene C

algemeen

naam wijk
Gerrit Teune B
Martijn van Unen (ICT) C

Aan de commissies kunnen ook andere leden toegevoegd worden dan (ouderling-) kerkrentmeesters.

Voor de zaken rond de verhuur van de Bovenkerk is Jan Quintus Zwart werkzaam als manager verhuur (info@bovenkerkkampen.nl) -06 51239157-