Wat moet je als je niet meer zonder zorg op vakantie kunt? Of je bent iemand met een licht verstandelijke beperking. Of je kind is zo. Misschien is er wel een buurman/buurvrouw bij je in de straat waarvan je denkt: ‘die zou er eens uit moeten!
Het kan ook zijn dat je al geruime tijd mantelzorger bent. Je moet namelijk voor je thuiswonende partner zorgen, die niet alleen kan zijn. Etc.
Als christelijke gemeente willen we omzien naar hen die op onze weg komen en extra zorg behoeven.
Eén van de manieren is om senioren, mensen met beperking, gehandicapten etc. de mogelijkheid te bieden om een weekje met vakantie te gaan. Bijvoorbeeld in een van de huizen van de Protestantse Kerk (zoals het onlangs geheel nieuw gebouwde F.D. Rooseveltpaviljoen op Nieuw Hydepark in Doorn).  Zie ook http://www.hetvakantiebureau.nl/
Net als ieder andere vakantie hebben we te maken met een financieel plaatje. Mocht een vakantie om financiële redenen voor u niet mogelijk zijn, willen wij als diaconie kijken of er mogelijkheden zijn om dit alsnog te realiseren.

Meer weten? Lees onderstaand document…!

VAKANTIE

Asje Prins (Wijk A)
Tel : 038-3318700
Email prinsasje@hetnet.nl

Wilfred Reker (Wijk B)
Tel : 038-7507840 Mobiel 0610943173
Email w.reker@tele2.nl

Mariska Heijenk (Wijk C) 
Tel : 038-3373251
Email  mariskaheijenk@hotmail.com