Websitebezoek

Geplaatst op

In de loop der jaren is er weinig variatie in het bezoek van de website opgetreden. Wel was er soms opeens een ‘boost’, maar dat hing dan samen met een belangrijke beslissing in de Algemene Kerkenraad. Ook rond de Kerstdagen loopt het bezoek op. Maar eenmaal in januari vallen we weer terug op de inmiddels vertrouwde piek van de zondag. De websitecommissie wenst u een gezegend en voorspoedig nieuw jaar.