Corona virus

Kerkdiensten

De landelijke overheid heeft donderdag 12 maart 2020 de maatregel afgekondigd dat alle openbare bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers worden afgelast. Deze maatregel moet ertoe dienen dat het virus niet verder verspreid wordt. De Protestantse Kerk Nederland volgt deze richtlijn en geeft gemeenten het advies, om de kerkdiensten voor komende zondag niet door te laten gaan. De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 12 maart jl. besloten dit advies op te volgen. Ook de diensten voor de gehele maand april zullen dan ook zonder gemeenteleden worden gehouden.

De kerkenraad zal een ambtelijke dienst houden in de kerkzaal, waarbij de dienstdoende predikant de gebruikelijke liturgie, eventueel in een verkorte vorm, zal volgen. Bij deze diensten zijn alleen de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden en overige mensen in functie (organist en koster) aanwezig.

Via de kerkradio of internet kunt u de dienst volgen.

Mocht de site overbelast zijn, dan is het mogelijk om de dienst op een later tijdstip te beluisteren.

Op deze manier blijven wij als gemeente met elkaar verbonden en mogen we samen de onveranderlijke God aanroepen in gemeenschappelijk gebed en luisteren naar Zijn Woord. Hij is niet aan tijd en plaats gebonden en doet wonderen op het gebed. Wij roepen dan ook iedereen op om aanstaande zondag af te stemmen op de dienst om zo de gemeenschap, thuis en met elkaar als gemeente, te ervaren.

De diensten zullen op de gebruikelijke tijden worden gehouden.

Verenigingsleven

De kerkenraad heeft tevens besloten om tot en met 31 maart 2020 alle vormen van verenigingswerk te annuleren. Hieronder vallen alle kringen, catechisatie etc.

Bezoekwerk

Het ouderenbezoekwerk zal ook in de komende weken stilliggen. Daar waar mogelijk zal er telefonisch contact zijn met onze oudere gemeenteleden door predikant, kerkelijk werker of wijkouderling. Dat neemt niet weg dat u/jij ook in uw/jouw directe omgeving telefonisch contact kunt leggen met onze oudere gemeenteleden. Ook dat is een belangrijke vorm van gemeente zijn.

Kerkdiensten verzorgingstehuizen

De kerkdiensten in de verzorgingstehuizen zullen tot nader orde ook worden opgeschort.

 

De komende weken zullen wij u als gemeente op de hoogte houden, van de manier waarop we met elkaar in verbinding willen blijven en de invulling van de kerkdiensten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad Harry Veldhuis. (06-51897865 en h.veldhuis1@kpnmail.nl)