De kerkenraad

Op deze pagina vind u alle informatie over de kerkenraad van wijk B.

Vanwege recente wijzigingen in de kerkenraad is onderstaande informatie niet geheel up-to-date. Voor recente informatie: neem contact op met de scriba C.T. Aalberts. Contactgegevens: zie http://www.hervormdkampen.nl/wijken/wijk-b/contact/

H. (Harry) Veldhuis

Voorzitter kerkenraad, moderamenlid

038-4770600
h.veldhuis1@kpnmail.nl

C.T. (Christiaan) Aalberts

Scriba, moderamenlid

Ratelaar 8
8265 CT Kampen
038-3324623
scriba.b@hervormdkampen.nl

Arjan (A) Hubach

Jeugdouderling

038-3328444
a.hubach@kpnplanet.nl

A.L. (Bram) van der Velde

Wijkouderling (Sectie 1)

038-3311034
alvandervelde@versatel.nl

M.J.(Rien) Torn Broers

Bezoekbroeder (Sectie 1)

Bezoekbroeder (Sectie 1)
038-3327029 | 06-30496910
tornbroers@kpnplanet.nl

R (René) van Dalfsen

Wijkouderling (Sectie 2)

038-3338453
renevandalfsen@hotmail.com

S. (Silvester) van Emous

Wijkouderling (Sectie 3)

06-24349004
silvanemous@hotmail.com

J.Z. (Arjan) van der Weerd

Wijkouderling (Sectie 4)

038-3336936
jzvdweerd@gmail.com

J. (Jan) van den Brink

Wijkouderling (Sectie 5)

038-3324723
janvandenbrinkws@hotmail.com

A. (Lex) Zweers

Wijkouderling (Sectie 6)

038-3320354
azweers@solcon.nl

D. T. (Derk) Bos

Wijkouderling (Sectie 7)

038-3318501
derktjakkobos@gmail.com

G.W. (Gert) van der Linden

Wijkouderling (Sectie 8)

038-3335715
info@gertvanderlinden.com

D.J. (Dick) van Loghem

Wijkouderling (Sectie 9); Afgevaardigde AK

038-3322063 | 06-36300980
loghem@home.nl

G. (Gerrit) Teune

Wijkouderling (Sectie 10)

038-3326625
fam.teune@kpnmail.nl

R.W. (Reinier) Verbruggen

Wijkouderling (sectie 11)

06-11260128
reinierverbruggen@gmail.com

G. (Gert) Hoefnagel

Wijkouderling (Sectie 12)

038-3325590
g.hoefnagel@online.nl

Vacant ouderling sectie 13

Wijkouderling (Sectie 13)

M. (Meint) Zwama

Bezoekbroeder (Sectie 13)

Aanleun-/Koopwoningen Amandelboom,Kamille
038-3323075
mzwama@telfort.nl

J. (Jan) van Dijk

Wijkouderling (Sectie 14)

038-3321641
jvandijk46@online.nl

J. (Jan) van Keulen

Ouderling Ouderenpastoraat

Amandelboom
038-3324476
hgvankeulen@live.nl

G.J. (Gerrit) Kattenberg

Ouderling Ouderenpastoraat

Amandelboom
038-3320808
g.kattenberg@filternet.nl

L.G.W. (Leen) Liefers

Ouderling Ouderenpastoraat

Myosotis-Margaretha, Het Gouden Hart
038-3333920
rialeenliefers@outlook.com

Vacature

Ouderling Ouderenpastoraat

Myositis-Margaretha

J.H. (Jan Erik) Huls

Ouderling Vorming & Toerusting; Afgevaardigde AK

038-3335229
janerikhuls@tiscali.nl

W. (Wim) Koppelman

Diaken ouderenzorg

038-3312522
wkoppelman@outlook.com

W. (Wilfred) Reker

Diaken; Commissie PNI

038-7507840 | 0610943173
w.reker@kpnmail.nl

H.H. (Erik) Labee

Diaken; Voorzitter algemene diaconie; Afgevaardigde AK; Moderamenlid

038-3325649 | 06-53521453
h.h.labee@home.nl

Vacature diaken

Diaken maatschappelijke dienstverlening

D.A. (Dick) Berghorst

Ouderling Kerkrentmeester; Afgevaardigde AK; Moderamenlid

038-8520797 | 06-55115239
dickberghorst@hotmail.com

M.T. (Marius) van der Stege

Ouderling Kerkrentmeester; Personeel

038-4775613
mtvdstege@ziggo.nl

D.A. (Dirk) Driesen

Ouderling Kerkrentmeester

038-8539102
d.alb.driesen@outlook.com

W.J. (Hans) Paas

Kerkrentmeester

06-14703757
wjpaas@gmail.com