Verkiezing Ambtsdragers

Op DV. woensdag 13 februari staat een gemeenteavond op de planning, gecombineerd met een ambtsdragersverkiezing. Er is een kieslijst samengesteld door de kerkenraad. De namen vindt u op de weekbrieven en in de kerk zelf. Wanneer u niet in staat bent om op 13 februari aanwezig te zijn en u wilt toch een stem op de broeders uitbrengen, dan kunt u een volmacht afgeven. De hiervoor bestemde formulieren vindt u in de omloop aan de orgelzijde en op de website onder Wijk B, Verkiezing Ambtsdragers.

NB 19.15 u – 19.45 registratie voor de verkiezing! 20.00u start wijkavond

  • Alleen belijdende leden van wijk B kunnen een stem uitbrengen. Ook degene die een volmacht afgeeft, moet een belijdend lid van wijk B zijn.