Familie Groothedde

Nieuwsbrief

15 maart 2018 – Eerste impressie

De thuisfrontcommissie

Zoals u weet is de familie Groothedde uitgezonden naar Jeruzalem. Albert is daar gaan werken voor het CIS, Centrum voor Israël Studies. Voor meer informatie over het CIS, zie http://www.centrumvoorisraelstudies.nl.

Wij als TFC zullen hen steunen en de praktische zaken regelen. De leden van de commissie zijn:
1. Ds. Van der Velden (contactpersoon met de commissie Kerk en Israel).
2. Jan de Koning Gans (pastorale zorg).
3. Arco Guis (praktische zaken).
4. Corine van der Hoek-Groothedde (contactpersoon namens de familie).
5. Henry van de Weerd (contactpersoon namens de diaconie en wijkkerkenraad van de thuisgemeente, ook t.a.v. gebedspunten).
6. Luke en Hannah Vergunst (aanspreekpunt t.a.v. communicatie en nieuwsbrief)
7. Dorine van den Noort (voorzitter)

Wij hopen voor hen op een goed verblijf in Jeruzalem en vragen u, als gemeenteleden, Albert en Martha met hun kinderen Jopke, Albert, Pepijn en Kees op te dragen in uw gebeden.
Blijft u graag op de hoogte, dan is het mogelijk periodiek de nieuwsbrief te ontvangen. Stuur dan een e-mail naar nieuwsbriefalbertenmartha@gmail.com. Uiteraard kunt u – mocht u een vraag hebben – ook terecht op dit mailadres.

De commissie:

20180425_203040

V.l.n.r. Arco Guis, Corine van der Hoek, Hannah Vergunst, Dorine van den Noort, Henry van der Weerd en Luke Vergunst. Ontbrekend zijn Jan de Koning Gans en ds. Van der Velde: