Kerkdiensten in de Broederkerk

Met onmiddellijke ingang zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. Onderstaand is tot nader order dus niet meer van toepassing!

Let op, vanaf zondag 28 november zijn de maatregelen aangepast (zie 3, 7 en 9):

  1. Bij verplaatsing binnen de kerk is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.
  2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk.
  3. U mag in de kerkzaal nog steeds zelf een plek uitzoeken, maar wilt u tussen u en de ander vanaf nu 3 stoelen vrijlaten in verband met 1,5 meter afstand. En verder het verzoek om door te schuiven naar het einde van een rij, zodat er genoeg ruimte is voor iedereen die komt.
  4. Op basis van de opgave van de afgelopen periode weten we dat er in de ochtenddienst niet voor alle gemeenteleden plaats is. Daarom zal wekelijks een groep gemeenteleden uitgenodigd worden op achternaam. Dit is uw achternaam zonder voorvoegsels dus als voorbeeld, de familie “van Dijk” is welkom als de D aan de beurt is en de familie “de Vries” als de V aan de beurt is. Wekelijks kunt u in de weekbrief lezen welke groep gemeenteleden welkom is in de ochtenddienst. Houdt u de weekbrief dus goed in gaten.
  5. Op basis van diezelfde opgave kunnen we iedereen in de middagdienst een plek bieden.
  6. Opgave is niet meer nodig voor de reguliere diensten. Daarmee komt ook de registratie te vervallen.
  7. Let er bij het brengen en halen van de kinderen op dat de kinderen zoveel mogelijk door 1 ouder worden gebracht en gehaald.
  8. Tijdens de diensten zingen we niet als gemeente, maar worden de Psalmen/Liederen door de voorzangers gezongen.
  9. Na de dienst verlaat u de kerk via de uitgang aan de kant van de Burgwal op aangeven van de coördinator (ouders lopen buitenom naar de ingang Broederstraat om hun kinderen op te halen)
  10. Het dringende verzoek om na afloop van de dienst niet met elkaar na te praten in de hal van de kerk

Mocht u vragen hebben over bovenstaande wijzigingen, kunt u een mail sturen naar reserverenbroederkerk@outlook.com.

Tot slot verzoeken wij u om bij klachten thuis te blijven en gepaste afstand van elkaar te houden!

Hartelijke groet,
Namens de kerkenraad

De werkgroep Corona