Introductie

We leven in een wereld die verder van Jezus afstaat dan ooit. Daarom is het belangrijk dat we elkaar vasthouden in het geloof, ook als mannen. Rondom een geopende Bijbel willen we in vertrouwen, in alle openheid en eerlijkheid, lief en leed, werk, kerk, gezin, twijfel, avonturen, ongeloof, gevoel en problemen met elkaar delen. We willen op deze avonden nadenken over de genade die ons in Jezus Christus geschonken is en wat dit betekent in de praktijk van alle dag. Deze avonden zullen in een informele sfeer plaatsvinden. Vanuit eigen ervaringen kan gezegd worden dat dit opbouwende en waardevolle avonden zijn.

Thema

“Met hart en ziel”

Opzet avond

Iedere avond beginnen we met gebed om de leiding van de Heilige Geest. Vervolgens lezen we in één keer het uitgekozen Schriftgedeelte om daarna de tekst vers voor vers door te nemen, met in ons achterhoofd het onderwerp van die avond. Misschien worden we persoonlijk aangesproken, vermaand, bemoedigd… Hetgeen wij uit deze teksten leren over God, over onszelf en over onze relatie met de ander, kunnen we met elkaar delen.

Waar en wanneer

We komen bij elkaar in de Broederkerk. De frequentie is één avond per maand: de laatste woensdag van de maand, tenzij anders aangegeven. We starten om 20:00 uur en eindigen rond 21:45 uur.

Meer info

Meer informatie is te krijgen door te bellen naar 038 – 3375467 (Marco van Barneveld) of te mailen naar vtwijkb@outlook.com.

Oproep

Verschillende generaties kunnen van elkaar leren. Voel je niet te jong of te oud om deel te nemen!