Route naar nieuwe predikant

Achterliggende periode

Ds. W.J. Dekker heeft helaas moeten bedanken voor het beroep dat hij uit onze gemeente heeft ontvangen. Voor ons als kerkenraad was dit, gezien het verloop van de beroepingsperiode, een teleurstellende uitkomst. Alles leek erop dat het een ‘ja’ zou worden, maar toch… Een grote teleurstelling die wat met ons als beroepingscommissie, kerkenraad en gemeente doet. Toch mogen we zien op Hem. Hij gaat Zijn weg met ds. en mevrouw Dekker en ook met onze gemeente.

Hoe verder?

Vol vertrouwen zullen we het beroepingsproces verder gaan oppakken. In afhankelijkheid van onze Heere en Heiland. Ook vanaf deze plaats wensen wij de beroepingscommissie weer kracht en wijsheid toe in het vervolg van dit proces. De groslijst die wij hadden, is in de afgelopen periode behoorlijk aan verandering onderhevig gebleken. Een aantal predikanten heeft in de tussentijd een beroep ontvangen en ook aangenomen.