Route naar nieuwe predikant

De beroepingscommissie en de kerkenraad zullen in de zomerperiode preken gaan beluisteren van predikanten die we zouden kunnen gaan beroepen. We hopen begin september verdere stappen te kunnen zetten om te komen tot een nieuw beroep.

We vertrouwen erop dat op Zijn tijd en wijze de juiste predikant op ons pad komt die werkzaam mag zijn in onze wijkgemeente. Bidt u/bid jij met ons mee?