Route naar nieuwe predikant

Beroep aangenomen

‘Looft God, looft Zijn naam alom, Looft verheugd den HEER der heren!’

Ds. W.C. Polinder (Putten) heeft het beroep dat wij als gemeente op hem hebben uitgebracht, aangenomen.

Aan God alle eer, Die op Zijn tijd ons weer een herder en leraar geeft. Een predikant die onze gemeente mag leiden op de weg die leidt naar Zijn koninkrijk. Een predikant die ons mag meenemen in de Schriften.

Bevestiging en intrede

In overleg met ds. Polinder zal er een datum van bevestiging en intrede bepaald worden. We houden u hiervan op de hoogte.