ANBI status

De Hervormde gemeente te Kampen is op 19 augustus 2019 een fusie aangegaan met de Gereformeerde kerk te Kampen. De Protestantse gemeente Kampen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

RSIN nummer CvK:  826119463

RSIN nummer diaconie: 826119475

Protestantse gemeente Kampen Begroting 2024 – ANBI- overzicht klik hier

Protestantse gemeente te Kampen Jaarrekening 2022 College van Kerkrentmeesters – ANBI-overzicht klik hier

Protestantse gemeente te Kampen Jaarrekening 2022 Diaconie – ANBI-overzicht klik hier

Protestantse gemeente te Kampen ANBI-toelichting Diaconie 2023: klik hier