ANBI status

De Hervormde gemeente te Kampen is op 19 augustus 2019 een fusie aangegaan met de Gereformeerde kerk te Kampen. De Protestantse gemeente Kampen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

RSIN nummer CvK:  826119463

RSIN nummer diaconie: 826119475

Begroting CvK 2020

ANBI-gegevens: Jaarrekening 2019

ANBI-gegevens: ANBI CvK (hervormd)

ANBI-gegevens ANBI CvK (gereformeerd)

ANBI gegevens overzicht begroting  2020 Diaconie

ANBI gegevens verklaring bij de diaconale jaarrekening over 2019

Voor  begroting 2020 en jaarcijfers 2019 ZWO  klik hier

Voor jaarverslag ZWO 2019 klik hier

Protestantse gemeente te Kampen Jaarrekening 2020 – ANBI-overzicht klik hier

Protestantse gemeente Kampen Begroting 2021 – ANBI-overzicht:klik hier

Protestantse gemeente Kampen Begroting 2022 – ANBI- overzicht klik hier