ANBI status

De Hervormde gemeente te Kampen is op 19 augustus 2019 een fusie aangegaan met de Gereformeerde kerk te Kampen. De Protestantse gemeente Kampen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

JAARREKENINGEN TER INZAGE

De Algemene Kerkenraad heeft de volgende jaarrekeningen goedgekeurd in de vergadering van 16 september 2019:

  • Diaconie Gereformeerde Kerk Kampen 2018
  • Diaconie Hervormde Gemeente te Kampen 2018
  • Gereformeerde Kerk Kampen 2018
  • Hervormde Gemeente te Kampen 2018

Voor inzage in de volledige jaarrekening kunt u mailen naar administratie@hervormdkampen.nl voor een afspraak.

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters

Wim Koppelman, penningmeester
Jonathan Kuiper, penningmeester

Begroting CvK 2020

ANBI-gegevens: ANBI CvK (hervormd)

ANBI-gegevens ANBI CvK (gereformeerd)

ANBI gegevens diaconie: Anbi diaconie Hervormd

ANBI-gegevens diaconie: Anbi diaconie Gereformeerd

ANBI gegevens overzicht begroting  2020 Diaconie

ANBI gegevens verklaring bij de diaconale jaarrekening over 2019

Voor  begroting 2020 en jaarcijfers 2019 ZWO  klik hier

Voor jaarverslag ZWO 2019 klik hier