Om als kerk te kunnen functioneren heb je instanties nodig om de voortgang van de erediensten veilig te stellen. Organisaties als kerkenraden voor b.v. het pastoraat en diaconaat. Een college van kerkrentmeesters om de financiën op orde te houden. Overkoepelende organen zoals een algemene kerkenraad en als het echt om de werkvloer gaat: ook een kerkelijk bureau, dat als een steunpunt voor alle organisaties functioneert. We hebben die instanties onder gebracht onder het kopje ‘organisatie’.