Diaconie

Voor mensen in nood, in Kampen in ons land er ver daarbuiten probeert de diaconie de christelijke barmhartigheid vandaag de dag in praktijk te brengen. Het college van diakenen (25) voert algemeen ambtelijke taken uit (collecteren, assisteren bij de Avondmaalsviering etc). Daarnaast is elke diaken lid van één van de vijf commissies.

De diaconie kent vijf hoofdcommissies: Jeugddiaconaat, ouderenzorg, PNI, maatschappelijke dienstverlening en kerkradio.

Dagelijks bestuur van de diaconie:

naam telefoon
E. Labee  (voorz.) 038-3325649
N. Tegelaar 038-3312033
A.T. Heldoorn (secr.) 038-8883112
W. Koppelman (penn.) 038-3312522
A.J. Selles 06-51899790

 

Postadres  diaconie:

postbus 299
8260 AG Kampen

email: diaconie@hervormdkampen.nl

rekeningnummer: NL64SNSB0909427550