Ouderenzorg

De commissie Ouderenzorg is primair verantwoordelijk voor het wel en wee van de bewoners van Hervormd verzorgingshuis de Amandelboom. De diakenen hebben zitting in de stichting Bijstand Oudere Mens (BOM) en doen beurtelings dienst tijdens de wekelijkse middagdienst in de Amandelboom. De stichting BOM heeft o.a. tot doel de immateriële verzorging en de bevordering van de recreatie en ontspanning van de bewoners van het verzorgingshuis De Amandelboom c.q. andere door de Stichting Verzorgingshuis Amandelboom geëxploiteerde woonvormen voor ouderen. Ook zijn de diakenen van deze commissie vertegenwoordigd in de Identiteitscommissie van de Amandelboom.