Deze website is er voor heel Hervormd Kampen. We proberen -als we daarvoor de gegevens krijgen of vinden- berichten en activiteiten weer te geven van alle wijken ook in samenwerkingsverbanden met de Gereformeerde kerken. Achtergrondinformatie en verdere nieuwsberichten en activiteiten van wijk C (Open Hof) treft u aan op www.pknkampen.nl. Achtergrondinformatie en nieuwsberichten/activiteiten die voor geheel Kampen bedoeld zijn en die van de wijken A (Westerkerk) en B (Broederkerk) kunt u bekijken op deze website.