Kampereiland

De Hervormde Gemeente van Kampereiland is een zelfstandige gemeente en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Veel van haar leden heeft van oudsher een  agrarische achtergrond. Tot 1898 was er een eigen predikant. Dit is nu helaas niet meer mogelijk, omdat de gemeente inmiddels te klein is.  Er is gezocht naar andere mogelijkheden. Veelal ging er een predikant voor uit de omgeving. Van 1955 tot 2009 was er een pastoraal verband met de Hervormde Gemeente van Kampen.

Sinds 1 augustus 2009 is er een kerkelijk werker actief, voor zes uur per week. Deze verzorgt het pastoraat, catechisatie, gemeente-opbouw en verzorgt af en toe een kerkdienst. Ds. Verboom uit Kampen is sindsdien bij ons ‘slapend’ consulent.

Het preekrooster wordt samengesteld door de preekvoorziener, met bij voorkeur predikanten uit de omgeving.

Zie voor meer informatie: www.hervormdkampereiland.nl