Pastorale brief Wijk A

Na de kerkdienst van zondag 13 december j.l. is aan de kerkgangers in de Broederkerk een pastorale brief uitgedeeld. Het is een brief van het moderamen van de wijkkerkenraad, naar aanleiding van de avonden die zijn belegd rondom de kerkgebouwen. U kunt de brief hier downloaden en nalezen.

P.S. helaas is er met het uitdelen iets niet goed gegaan, waardoor niet alle kerkgangers de brief hebben gekregen. Bij dezen is de brief alsnog beschikbaar.

20151213 Pastorale brief