Als taakgroep Jeugd en jeugdwerkers zien we zien dat steeds meer jongeren minder binding krijgen met de kerk en we ze zelfs niet meer in de kerk zien en dat is uiteraard niet wat we willen. Wij
hebben daarom met elkaar nagedacht over hoe we het jeugdwerk vorm kunnen geven zodat de jongeren meer binding krijgen met de kerk, dat ze zich hier meer thuis gaan voelen en dat ze een
levendige relatie krijgen met God.

Wij vinden het erg belangrijk om jullie als ouders hierbij te betrekken. We willen onze visie dan ook graag met jullie delen op zondag 27 mei a.s. na de ochtenddienst, in de Westerkerk. U kunt HIER deze visie alvast downloaden en doorlezen.
We hopen op jullie komst en een goede bijeenkomst zodat we verder met elkaar van gedachten kunnen wisselen over ons nieuwe jeugdbeleid.

Hartelijke groet,
Taakgroep Jeugd en jeugdwerkers