Concept Beleidsplan 2022-2026

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor onze wijkgemeente Broederkerk. Dankbaar voor het proces dat achter ons ligt, leggen we het concept beleidsplan 2022-2026 aan u voor ter inzage.

Hoe het beleidsplan te lezen?

Het beleidsplan is een omvangrijk document. We raden u aan eerst de leeswijzer door te nemen, voordat u aan het concept beleidsplan begint. Er wordt verwezen naar ‘externe documenten’. Op aanvraag zijn deze bij de scriba te verkrijgen.

Vragen en opmerkingen indienen

Wanneer u vragen of opmerkingen over dit concept beleidsplan heeft, dan kunt u die tot en met vrijdag 27 augustus 2021 bij de scriba indienen, bij voorkeur via e-mail. (scriba@broederkerkkampen.nl)

Definitief vaststellen

Naar gelang de vragen en opmerkingen die we ontvangen, zijn we als kerkenraad voornemens om het beleidsplan 2022-2026 op de kerkenraadsvergadering van donderdag 9 september a.s. definitief vast te stellen.

Klik hier voor de Leeswijzer.

Klik hier voor het Concept Beleidsplan 2022-2026.