Beleidsplan 2022-2026

                                                                   Leven en geven vanuit de Bron

Luisterend naar het Woord van God willen we, in de lijn van de Reformatie, een belijdende, lerende, dienende en getuigende gemeenschap zijn. Met verlangen zien we uit naar de Wederkomst van Jezus Christus

Uitgezette lijnen

De kerkenraad heeft in 2021 een nieuw beleidsplan opgesteld en voorgelegd aan de gemeente, met als resultaat het Beleidsplan 2022-2026. Een plan, dat de komende jaren de lijnen aangeeft voor onze wijkgemeente. Er wordt uitgegaan van de beleidsvoornemens zoals in dit plan zijn geformuleerd. Als er aanpassing van het beleid op onderdelen noodzakelijk is, mag de kerkenraad hierin aanpassingen doorvoeren.

Hoe het beleidsplan te lezen?

Het beleidsplan is een omvangrijk document. We raden u aan eerst de leeswijzer door te nemen, voordat u aan het beleidsplan begint. Daarin wordt verwezen naar ‘externe documenten’. Op aanvraag zijn deze bij de scriba te verkrijgen.
De hoofdstukken met beleidsthema’s zijn opgebouwd volgens een vast stramien:

-waar staan we voor? visie en missie

-beleidskaders

-aandachtsgebieden

-beleidsvoornemens

Klik hier voor de Leeswijzer.

Klik hier voor het Beleidsplan 2022-2026.