Bezoekersgroep BovenkerkIMG_0801

In dit zomerseizoen (2021) staat de Bovenkerk in de tweede helft van de week open voor belangstellenden.
Openingsuren: 10.30 u – 16.30 uur.  Maandag t/m woensdag is de kerk meestal gesloten.

De toegang tot de kerk is gratis. Wie een bijdrage wil leveren aan de onderhoudskosten van het gebouw kan dat doen via de offerkist bij de in/uitgang.

In de Bovenkerk worden ook  gedurende het gehele jaar rondleidingen gegeven zowel binnen als buiten de seizoensopening:

voor groepsrondleidingen gedurende het gehele jaar en bezichtingen buiten seizoensopening kunt u contact opnemen met: Klaas Knijnenberg via e-mail: kknijnenberg@home.nl of telefoon: 06-53772129.

voor alle educatieve rondleidingen (onderwijsinstanties) met Aart Jan Klok (06 25418540) of ajklok@home.nl

Rondleidingen voor volwassenen kosten altijd minimaal € 25. Als de groep groter is dan 8 personen worden de kosten €3 x het aantal. Een groep van 12 personen betaalt dus € 36,-  Voor kinderen onder de tien is deelname gratis. Tot 18 jaar: € 1,50.

Educatieve rondleidingen voor kinderen (basisschool groep 4 en hoger) kosten € 1,50 per kind met een minimum van € 15,- VO €2,00  (minimum € 20) Groepen 1,2 en 3: € 1,- per kind.

De inkomsten van de rondleidingen worden gebruikt voor promotie van de Bovenkerk.

Het kan zijn dat de kerk wordt verhuurd binnen de openstellingstijd (bv. rouw-of trouwdiensten, concertvoorbereiding), dan is helaas een bezoek niet mogelijk.

De bezoekersgroep Bovenkerk (BGB) zorgt ervoor, dat er voldoende gastvrouwen/-heren zijn en gidsen om openstelling en rondleiding te kunnen garanderen. Doelstelling van de groep is het zoeken en benutten van middelen om dit cultureel-religieus erfgoed (meer) toegankelijk te maken en daarmee een breder draagvlak te kunnen realiseren voor het veiligstellen van de Bovenkerk in de toekomst. Belangstelling voor de Bovenkerk en misschien meedoen als gastvrouw/-heer? Een mail naar het contactadres is genoeg (Bellen kan ook 038-3333830).

Contact: Aart Jan Klok (038 3333830) ajklok@home.nl