Actie Kerkbalans: Geef voor je Kerk, de kerk geeft ook om jou!logo-kerkbalans

Het thema in 2019 is “Geef voor je kerk”. Dit jaar is het voor het weer een gezamenlijke actie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Er is een mooie brochure gemaakt waarin naast informatie over de begroting ook aandacht wordt besteed aan alles wat er in de diverse wijken wordt ondernomen.

De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van groot belang. Het gaat immers om een gezonde financiële situatie, zodat het pastoraat en alle andere activiteiten door kunnen gaan. Daarom vragen we ook dit jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder.

Betalen vrijwillige bijdrage 2019

Als u er de voorkeur aan geeft om uw vrijwillige bijdrage nu te betalen,
dan kunt u uw bijdrage overmaken op  NL63 RABO 0373 723 431
t.n.v. CvK onder vermelding van actie Kerkbalans 2019
CvK Geref Kerk: NL37 RABO 0373 741 359
onder vermelding van actie Kerkbalans 2019

Als u uw vrijwillige bijdrage voor 2019 dit jaar alvast wilt betalen, dan
raden we u aan om dat i.v.m. de drukte vóór 25 december te doen.
Als u geld overmaakt, wilt u dan ook uw registratienummer vermelden?
(evt. kunnen uw adresgegevens ook)

Voorbereidingsgroep Kerkbalans 2019