Actie Kerkbalans: Geef voor je Kerk, de kerk geeft ook om jou!logo-kerkbalans

Het thema van de actie Kerkbalans was dit jaar “Geef voor je Kerk”. Afgelopen weken zijn er vele vrijwilligers bezig geweest om deze actie voor te bereiden.
Dit jaar voor de tweede keer een gezamenlijke actie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Met elkaar zijn we er weer in geslaagd om een mooie brochure te maken waarin iedere wijk haar inbreng had.
Het resultaat van de actie mag er zijn: de voorlopige uitslag van de opbrengst van de actie kerkbalans 2019  “Geef voor je kerk” bedraagt voor wat betreft de Gereformeerde kerk € 295.586,- en de Hervormde Gemeente € 521.000,- !! Dit is een uitkomst waar we als gemeente dankbaar voor mogen zijn. De voorlopige eindstand komt daarmee op totaal € 816.586,–. Daarmee hebben we het bedrag dat is begroot ( € 834.000,-) bijna gerealiseerd.
Heeft u uw bijdrage nog niet doorgegeven dan kunt u uw formulier nog inleveren op het Kerkelijk Bureau aan de Botermarkt 6 in Kampen.

Het CvK wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage aan de actie Kerkbalans !

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Dirk van der Velde