Actie Kerkbalans 2021

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema ‘Geef
voor je kerk!’ werken we volop aan de campagne voor 2021. Net als voor een huishouden
is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze
gemeenteleden om een financiële bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de
inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Tussen 20
januari en 29 januari 2021 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen.
We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke
taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
Helpt u ook bij de actie Kerkbalans?
Op dit moment zijn vrijwilligers druk in de weer met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans.
Om alles goed te regelen, zoeken we nog mensen die ons kunnen helpen met het
bezorgen van de folder en het weer ophalen van het toezeggingsformulier in de periode
tussen 20 januari en 29 januari 2021. Bent u beschikbaar in deze periode, meld u dan aan
via whatsapp 06-2550 0569 of per mail kerkbalans@pgkampen.nl
Wij rekenen op uw hulp bij deze voor de kerk zo belangrijke actie.
Actie Kerkbalans digitaal
Tot nu toe hebben al heel veel leden aangegeven per mail benaderd te willen worden
voor de actie Kerkbalans. Dit kunt u aangeven op de brief die u vorige week van ons heeft
ontvangen over de controle van uw persoonsgegevens. Mocht u nog niet hebben gereageerd,
dan ontvangen we uw reactie graag alsnog, ook als u niet per mail benaderd wilt
worden. Alvast bedankt.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Rémon Kwant
William Aarten