PNI

De afkorting PNI staat voor Plaatselijke, Nationale en Internationale hulpverlening. De commissie begeleidt de bezoekerskringen. Deze mensen bezoeken ouderen, zieken, jonge ouders en anderen die aandacht vanuit de gemeente goed kunnen gebruiken. Verder regelt de commissie i.s.m. andere kerkgenootschappen een eindejaarspresentje voor de bewoners van de verzorgingstehuizen.

Op nationaal niveau verzorgt de commissie met een budget van € 2.000,- giften aan goede doelen.

Op internationaal niveau: coördineren hulpaanvragen bij rampen en contact met de instanties rondom werelddiaconaat.

Ook organisatie van gehandicaptenvakanties (Roosevelthuis) valt onder het takenpakket. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vakantie dan kun u contact opnemen met de diaconie.