Algemene kerkenraad

De algemene kerkenraad (AK) bestaat uit afgevaardigden van de verschillende wijkkerkenraden. Van iedere wijk de predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken . De AK behartigt de belangen van heel Hervormd Kampen. Het takenpakket omvat o.a. beroepen van predikanten op voordracht van de wijken, bepalen van het aantal wijkgemeenten, bepalen van tijd en plaats van kerkdiensten en het vaststellen van het beleidsplan van de centrale gemeente. De AK wordt  bijgestaan door een aantal commissies. Het GM (Groot Moderamen) vormt het dagelijks bestuur van de AK.

Het Groot Moderamen is te bereiken via postadres Botermarkt 6, 8261 GR Kampen en via email: scriba.ak@hervormdkampen.nl

Dhr. M. van Persie Preses
Mevr. G. van Werven-Westerink Scriba
Ds. F. Verboom Predikant wijk A
Dhr. H. Koster Ouderling wijk C
Dhr. H.H. Labee Diaken wijk B en voorzitter College van Diakenen
Dhr. B. van Putten Ouderling-Kerkrentmeester wijk A en voorzitter College van Kerkrentmeesters
Wijk A
Ds. F. Verboom Predikant
F. Sleurink Ouderling
Dhr. A. Prins Diaken
Dhr. B. van Putten Ouderling-Kerkrentmeester
Wijk B
Dhr. J.E. Huls Ouderling
Dhr. D. van Loghem Ouderling
Dhr. H.H. Labee Diaken
Dhr. D. A. Berghorst Ouderling-Kerkrentmeester
Wijk C
Ds. K.A. Jager Predikant
Dhr. P.H.  Treep Ouderling
Dhr. C.F. Vreugdenhil Diaken
Dhr. H. Koster Ouderling-Kerkrentmeester