Veelgestelde vragen

Hoe doe ik doopaangifte

Neem contact op met de scriba van de wijk waartoe u behoort. (Zie de contactpagina’s van de wijken). Zij kunnen u verder helpen.

Wij willen trouwen

Voor het reserveren van een kerkgebouw kunt u terecht bij het kerkelijk bureau. U kunt contact opnemen met een predikant om de dienst te leiden. Normaal gesproken is dat de wijkpredikant waartoe u behoort.

Collectebonnen bestellen

U kunt hier collectebonnen bestellen.

Ik wil iets schenken

U kunt hiervoor contact opnemen met de diaconie als u het aan een goed doel wil schenken of met de kerkrentmeesters als u het wilt schenken ter instandhouding van onze eigen Gemeente (gebouwen, predikanten).

Een legaat schenken

Indien u het college van kerkrentmeester met een legaat wil begunstigen bij testament, dient u hiervoor contact op te nemen met een notaris. Deze kan u uitgebreid informeren.
De omschrijving zou als volgt  kunnen luiden: ”Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Kampen een bedrag van €……….. om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden.”

Zijn mijn giften aftrekbaar?

De Hervormde Gemeente van Kampen heeft de ANBI-status. Dit betekent dat een gift aan de Hervormde Gemeente fiscaal aftrekbaar is.

Hiervoor gelden wel enkele regels: u moet kunnen bewijzen dat u een gift heeft gegeven (bijvoorbeeld door middel van een bankgiro-overschrijving of een kwitantie van aankoop van collectebonnen) en giften zijn pas aftrekbaar boven een bepaalde drempel. Meer informatie hierover kunt u vinden op website van de belastingdienst.

Als u een gift door middel van een legaat of erfstelling wilt geven (in uw testament), kunt u contact opnemen uw notaris.

Iets op de website plaatsen

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via email: websitecommissieHK@gmail.com.