Activiteiten

Op deze plaats kunnen voorgenomen activiteiten weergegeven worden. Dit is niet de plaats voor de vaste activiteiten (b.v. de maandelijkse of wekelijkse bijeenkomsten, kerkdiensten) maar voor activiteiten, die daarbuiten plaatsvinden. Soms bestemd voor een kleine groep, soms voor de hele gemeente.