Kringwerk

In Hervormd Kampen vinden veel activiteiten in kringen plaats. Steeds geven we aan: de omschrijving van de kring, de inhoud, tijd en plaats van samenkomst en de contactpersoon.

Bijbelkring Bovenkerk

Deze kring komt zes keer per seizoen bijeen op de laatste donderdag van de maand om 20.00 uur in de Bovenkerk. Behandeld wordt het boek van ds. C.H. Hogendoorn: ‘Tastbaar aanwezig, schatten uit het avondmaalsformulier’.
Contactpersoon ds. J. Harteman  jharteman@hetnet.nl

In Wijk A zijn er drie kringen voor twintigers en dertigers die hun geloof willen verdiepen. Ze staan onder leiding van dominee Wilbert Dekker en komen zo’n 10x per seizoen bij elkaar (ongeveer 1x per maand).

– De Groeikring is bedoeld voor jongeren van begin 20, die recent belijdenis hebben gedaan en die willen groeien in hun geloof.

– De Marcuskring is een Bijbelkring waarvan de deelnemers eind 20, begin 30 zijn. Het doel van deze kring is, naast ontmoeting met elkaar, vooral ook Bijbelstudie, waardoor ook het persoonlijke Bijbellezen en het eigen geloofsleven verdieping krijgen.

– De Studiekring is speciaal bedoeld voor twintigers die een kring met uitdaging zoeken. We bespreken klassiekers uit de christelijke literatuur. Na de boeken ‘Navolging’ van Bonhoeffer en de ‘Navolging van Christus’ van Thomas à Kempis lezen we nu ‘Onversneden Christendom’ van C.S. Lewis.

Bij alle kringen is plaats voor nieuwe leden. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met ds. Dekker: dswldekker@gmail.com

Bijbelkring Broederkerk (ds Van Santen)

Op een woensdagavond, één keer in de maand, komt deze kring bij elkaar in de consistorie van de Broederkerk: op 28 september, 12 oktober, 16 november en 7 december. Dit seizoen worden de brieven van Johannes besproken aan de hand van het boekje  “Brieven van Johannes” van ds. Niek Tramper. Opgave bij Mevr. M. van Keulen, Kalmoessingel 6 (tel 3324476) hgvankeulen@live.nl. Daar kunt u ook evt. het boekje bestellen.

Timotheuskring

Deze kring is bedoeld voor jonge leden, die recentelijk belijdenis aflegden. Met onregelmatige tussenpozen komt de kring bijeen bij één van de leden thuis. Het programma bestaan o.a. uit zang en bijbelstudie. Contactpersonen: Gerben en Laurine de Koning Gans (g.e.dekoninggans@gmail.com) (06 23492322)

Studiekring ‘Altijd dat kruis’

dr. A. van de Beek

Sinds juni 2019 houden we ons als kring bezig met het bovengenoemde boekje van dr. Van de Beek. Het is een missionaire en pastorale toespitsing vanuit zijn eigen theologie. Hoewel we al wel op weg zijn, zijn nieuwe deelnemers welkom!

Nadere informatie en opgave bij Jan Erik Huls  (janerikhuls@tiscali.nl -0627179313) en /of Aart Jan Klok (ajklok@home.nl -038-3333830)