1921 –2013
Hervormde Zondagsschoolvereniging op G.G. “De Zaaier” te Kampen

 

De Zondagsschool

Onze zondagsschool is een school, die op zondagmiddag wordt gehouden. Wat is dat dan voor een school vraag je je misschien af? Op de zondagsschool wordt verteld en gelezen uit de Bijbel en zingen we liederen die erbij passen. Verderop wordt hierover meer verteld. Op de zondagsschool zitten jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar. Deze kinderen zitten allemaal in groepen. Voor iedere groep staan twee leid(st)ers.

Misschien staan hier wel dingen die je allang wist. Maar ook dan is het een handige leidraad: een brief die je aan een vriendje of vriendinnetje kunt laten lezen. Zo weet deze dan ook wat er op de zondagsschool gebeurt. Misschien heeft die dan ook wel zin om mee te gaan naar de zondagsschool.

Wat doen wij op de Zondagsschool?

Zoals wij in de inleiding al schreven, wordt er op de zondagsschool verteld en gelezen uit de Bijbel. Dat doen wij niet zomaar, nee dat doen wij omdat wij vinden dat de Bijbel een heel belangrijk boek is. In de Bijbel staan namelijk hele mooie verhalen, zoals van de Goede Herder of de wonderbare visvangst. Maar er staan nog veel meer verhalen en geschiedenissen in de Bijbel. Naast de vertellingen zingen we veel psalmen, maar ook andere liederen. In de lagere groepen wordt er wel eens gekleurd, terwijl in de andere groepen wel eens een puzzel of een quiz wordt gedaan.

Als je op zondagsschool komt, krijg je een roosterboekje waarin alle psalmen en bijbelteksten staan die we het jaar door hopen te leren.In het roosterboekje staan ook opdrachten die passen bij het bijbelverhaal van de zondag. De opdracht uit het verwerkingsboekje kun je maken en de psalm en bijbeltekst mag je leren. Heb je dit gedaan dan ontvang je bijbelse plaatjes voor in een album. In dit album staat ook een korte samenvatting van een verhaal.

Kerstfeest

Kerstfeest is voor ons als zondagsschool altijd een bijzonder feest. Op tweede Kerstdag houden we een kerstfeestviering in de kerk. Alle ouders, grootouders en andere belangstellende gemeenteleden komen dan kijken en luisteren. Dit is dan ook één van de hoogtepunten van de zondagsschool.Voor het zover is, hebben we al een aantal malen geoefend op zondagsschool en in de kerk. Met kerstfeest ontvang je ook een mooi boek.

Pasen

Ook met Pasen hebben we een Paasfeestviering in de kerk. De liturgie die we gebruiken, wordt ook weer geoefend op de zondagsschool. Met eerste Paasdag worden de ouders, grootouders en andere belangstellende gemeenteleden dan ook uitgenodigd om op het gebruikelijke zondagsschool uur met de kinderen het Paasfeest te vieren.