Vrouwenkring Lydia  (50+)

Houd je van gezellig samenzijn met andere vrouwen om, net als Lydia, te luisteren
naar Gods Woord, samen te zingen, bidden, creatief bezig te zijn in een goede
sfeer? Samen zoeken naar Bijbelse antwoorden op de vragen van het leven?
Kom dan naar vrouwenkring Lydia, je bent van harte welkom.
Onze vereniging is aangesloten bij de Bond van Hervormde vrouwenverenigingen op
gereformeerde grondslag. In hun maandblad, de Hervormde vrouw, staat elke maand
een Bijbelstudie die we met elkaar bespreken.

overzichtsfoto vrouwenvereniging Lydia

 

We komen elke 1e en 3e donderdagavond van de maand bij elkaar in de
Botermarktzaal van het Broederhuis, Broederstraat 16  van 20.00 tot 22.00 uur.

vrouwenvereniging Lydia bijeenkomst

Ook sluiten wij elke seizoen af met een gezellig samen zijn.

Afgelopen seizoen met een parkwandeling en een high tea.

Vrouwenvereniging Lydia parkwandeling

 

Leer ons Heere, in ons leven,
heel ons hart aan U te geven,
rusten op geen ander woord
dan vanuit Uw Woord gehoord.
Leer ons steeds op U te bouwen,
door Uw Geest U te vertrouwen,
elke dag de weg te gaan
achter Jezus Christus aan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met,
Henny Knijnenberg, secretaresse Lydia
Vloeddijk 11 in Kampen
Tel: 038-3326792
Email: h.knijnenberg@hotmail.com