Tienerclub Genesis

tienerclub-genesis-logo

Tienerclub Genesis is een club voor tieners van 12 tot 16 jaar. Je bent er -als nieuw lid, of instromend in de loop van het jaar altijd van harte welkom. We komen eens per twee weken bij elkaar op vrijdagavond (18.45 – 21.00u) in de Westerkerk, Wilhelminalaan 97.

Facebook: https://www.facebook.com/tienerclubgenesis
Email: tienerclubgenesis@hotmail.com

We zien de club als een plek waar tieners zich thuis voelen. Waar ze graag naar toe gaan omdat ze gezien worden en mogen zijn, wie ze zijn. Op de club kunnen ze genieten, zich ontspannen, groeien in geloof en leren een eigen mening te vormen. Het is ook een plek om vriendschappen op te bouwen. Een plek waar ze altijd terecht kunnen met vragen of problemen.

Leiding

 • Rianne van den Brink
 • Erik Nentjes
 • Gerke Nutma
 • Rolf Ymker

Verloop van de avond

19.00 inloop
19.15 start
19.45 pauze
20.00 ontspanning
20.30 einde programma
21.00 einde

Jaarplanning 2019-2020

 • 20-Sep Start
 • 4-Oct Kamp
 • 18-Oct
 • 1-Nov Bowlen
 • 15-Nov
 • 29-Nov Sinterklaas
 • 13-Dec Kerst
 • 10-Jan
 • 24-Jan
 • 7-Feb Sirkelslag
 • 28-2
 • 13-3
 • 27-3
 • 17-4
 • 1-5
 • 8-5 (bbq)