De jeugdvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ (ODS) is een vereniging voor jongeren vanaf 16 jaar. Jeugd uit alle drie Kamper wijkgemeenten zijn welkom op de JV.

Eén keer in de twee weken komt het grootste gedeelte van hen op zondagavond bij elkaar in het Broederhuis. Elk blok, bestaande uit drie á vier avonden, staat er een thema centraal. In de thema’s proberen we verschillende aspecten te benaderen om zo tot verschillende blokken te komen. Zo proberen we een Bijbelboek, een Bijbels persoon, een maatschappelijk en een persoonlijk thema te benaderen. De onderwerpen, die we behandelen, worden elk jaar grotendeels door de leden uitgekozen.

Verschillende leden bereiden het thema voor, leiden de drie á vier avonden en verzorgen de Bijbelstudies. Door uiteen te gaan in groepjes van zo’n acht personen, worden de Bijbelstudies voor iedereen persoonlijker en op die manier eenvoudiger om over te praten. Naast de Bijbelstudies worden er ook ludieke avonden voorbereid, waar we op een ludieke manier naar het thema gaan kijken. Dit kan door middel van een spel, quiz maar ook door toneelstukjes of stellingen.

Naast de themablokken zijn er ook zogenaamde ‘losse avonden’, waarop bijvoorbeeld een spreker een avond verzorgt over een thema naar keuze of een lid een avond voorbereidt met een zelf gekozen thema.

Naast de bijeenkomsten op zondagavond, worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er één keer per jaar een JV-weekend, wordt er elke zomervakantie een buitenlandse (werk)vakantie georganiseerd, organiseert de Buitenlandse Reis Commissie activiteiten om geld op tet halen voor deze werkvakantie en worden er verschillende ontspannende activiteiten georganiseerd door de Activiteiten Commissie.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de vereniging en bestaat uit leden van de jeugdvereniging. Dit jaar bestaat het bestuur uit Niels Teune (voorzitter), Karlijn Penninkhof (secretaresse), Gert Hoefnagel (penningmeester), Sanne Riezebos (algemeen lid) en Jomar Schilder (algemeen lid).

Een hele levendige en gezellige vereniging dus, waar de Bijbel en het christelijk geloof de basis vormen tijdens de bijeenkomsten.

Contact:
Email: bestuur@jvods.nl
Telefoon: 0648495749 (secretaresse)
Facebook: Jeugdvereniging ODS
Instagram: jeugdvereniging_ods