Hervormd Kerkkoor Kampen

Het Hervormd Kerkkoor Kampen stelt zich ten doel het Evangelie op bijbelse grondslag zingend uit te dragen.  Het  is een Christelijke Gemengde Zangvereniging met in totaal 134 leden. Het koor repeteert iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Lemkerzaal van de Broederkerk te Kampen.

Het koor verzorgt regelmatig concerten in Kampen en daarbuiten. Tevens verlenen wij geregeld onze medewerking aan het EO programma Nederland zingt. Onze dirigent Harry Hamer staat alweer sinds 1 mei 1994 garant voor een afwisselend repertoire met een kwalitatief hoogstaande uitvoering door het koor.

HKK2017foto