Jonge vrouwenkring Rhodé

Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven.
Genesis 24: 16b

In deze tijd van haast, drukte en stress is het nodig dat we leren in de tegenwoordigheid van de Heere tot stilte te komen. Elke keer weer mogen we bij de Bron van ons leven onze kruikjes vullen. Persoonlijk, maar ook met andere vrouwen. Leren van de Bijbel, wat God tot ons te zeggen heeft en te leren van elkaar. (gedeeltelijk overgenomen uit Dagboek voor de vrouw, Nina Smit).

Ook als jonge vrouwenkring Rhodé mogen we steeds weer teruggaan naar de Bron om onze kruiken te vullen. Wat heeft onze goede God, door de Bijbel tot ons te zeggen? Hoe kunnen we dat handen en voeten geven in het leven van elke dag? Hoe ervaren andere vrouwen dat?

De eerste en derde donderdagavond van de maand komen we bij elkaar in het Broederhuis, om een Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw te behandelen. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. We mogen elkaar ontmoeten rondom te Bijbel om van daaruit elkaar ook te mogen bemoedigen, met elkaar mee te leven en elkaar beter te leren kennen. Naast de Bijbelstudie-avonden hebben we met Kerst en Pasen een viering, één keer per seizoen een crea-avond en wordt er meestal één keer per seizoen een spreek(st)er uitgenodigd. Jonge vrouwenkring Rhodé is bedoeld voor vrouwen in de leeftijd van ongeveer 20 t/m 50 jaar.
(Weer) tot ziens op Rhodé!

Hartelijke groet,
Heleen van der Hart (secr. Rhodé)
tel. 038 3322290
email: heleen@jcvanderhart.nl