Maatschappelijke dienstverlening

De kerntaak van de diaconie! De commissie verleent (financiële) steun aan mensen die niet rond kunnen komen en/of in de schulden zitten. Er wordt niet zomaar een gift gedaan, vaak krijgt men vanuit de diaconie een renteloze lening. Ook verleent de commissie hulp in de vorm van bijstand -vooral met raad- en maakt men mensen wegwijs richting overheidsinstanties. Bij echt dringende nood wordt deze direct geledigd. De financiële situatie van deze mensen wordt altijd gecontroleerd en vaak wordt een betalingsregeling getroffen. Niet-kerkelijke mensen krijgen in overleg ook hulp. Waar mogelijk ook geestelijke ondersteuning en heel belangrijk: oorzaken aanpakken.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de diaconie.

Diakenen

wijk naam telefoon
A W. Bastiaannet 06-48057421
B H. van Unen 038-7852443
C C. Vreugdenhil 038-3326559