Nieuwe banknummers

CvK Protestantse Gemeente Kampen NL94 RABO 03737 23 261
CvK PG Kampen actie Kerkbalans NL63 RABO 03737 23 431
CvK PG Kampen Mozaïek NL85 RABO 03737 23 520
CvK PG Kampen Solidariteitskas NL88 RABO 03737 23 466

 

Onze rekeningen zijn ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers (FVLB) voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november 2018 is dit niet meer mogelijk. SKG gaat nu gebruik maken van de betaalsystemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:

Uw bestemming graag duidelijk omschrijven.

Incassomachtiging afgegeven?

Vanaf 1 november zit u een andere tegenrekening op uw afschrift.

Periodieke overboeking? Zelf actie ondernemen.

Bij de overboekingen staat na 1 november 2018 dat deze overboeking is doorgestuurd naar het gewijzigde rekeningnummer van onze gemeente via “overstapservice”.

Wilt u zelf het rekeningnummer wijzigen bij uw bank of via internetbankieren?

Nog vragen? Graag mailen naar: kerkelijkburo-gkk@ziggo.nl of administratie@hervormdkampen.nl