Nieuwe banknummers

Gereformeerd:

CvK Gereformeerde Kerk Kampen NL56 RABO 03737 41 308
(voorheen NL48 FVLB 069 9878 500)

CvK Gereformeerde Kerk Kerkbalans NL37 RABO 03737 41 359
(voorheen NL17 FVLB 063 5815 699)

CvK Gereformeerde Kerk kerkbode NL34 RABO 03737 41 316
(voorheen NL67 FVLB 022 5423 804)

CvK Gereformeerde Kerk solidariteitskas NL12 RABO 03737 41 324
(voorheen NL45 FVLB 022 5423 812)

Hervormd:

CvK Hervormde Gemeente Kampen NL94 RABO 03737 23 261
(voorheen NL42 FVLB 069 9745 330)

CvK Vrijwillige bijdrage Kerkbalans NL63 RABO 03737 23 431
(voorheen NL16 FVLB 063 5801 264)

CvK Hervormd Kampen kerkblad NL85 RABO 03737 23 520
(voorheen NL79 FVLB 063 5816 911)

CvK Solidariteitskas NL88 RABO 03737 23 466
(voorheen NL03 FVLB 063 5810 131)

Onze rekeningen zijn ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers (FVLB) voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november 2018 is dit niet meer mogelijk. SKG gaat nu gebruik maken van de betaalsystemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:

Incassomachtiging afgegeven?

Vanaf 1 november zit u een andere tegenrekening op uw afschrift.

Periodieke overboeking? Zelf actie ondernemen.

Bij de overboekingen staat na 1 november 2018 dat deze overboeking is doorgestuurd naar het gewijzigde rekeningnummer van onze gemeente via “overstapservice”.

Wilt u zelf het rekeningnummer wijzigen bij uw bank of via internetbankieren?

Nog vragen? Graag mailen naar: kerkelijkburo-gkk@ziggo.nl of administratie@hervormdkampen.nl