College van kerkrentmeesters

Dit college is verantwoordelijk voor de materiële en financiële voorwaarden om de activiteiten van de gemeente mogelijk te maken. Nu en in de toekomst.

Samenstelling en werkwijze van de commissie

Het college wordt gevormd door drie ouderling-kerkrentmeesters en één of twee kerkrentmeesters uit elke wijk. Er wordt gewerkt in de commissies:

  • financieel beheer
  • roerende & onroerende zaken
  • personeel & organisatie
  • communicatie & geldwerving

Elke commissie heeft een afvaardiging in het dagelijks bestuur. Binnen de commissies en het DB worden de beslispunten voor het college in zijn geheel geformuleerd. Uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij dit AB.

De commissies hebben een structureel karakter en dragen verantwoording voor uitvoering, adviezen en voorstellen.

Het college van kerkrentmeesters is te bereiken via dit email adres: cvk@pgkampen.nl