2014 – Myanmar

In 2014 hebben we een project in Myanmar ondersteund. Het doel was de realisatie van een gemeenschapscentrum in Hsin Na Kaung, Myanmar.

2015 – Uganda (Mwoya)

In 2015 hebben we lokale kerken in Nwoya ondersteund. Denk hierbij o.a. aan gemeenteopbouw, versterking van de lokale kerken, onderkomens voor de zondagschool, training van zondagschooldocenten, verstrekken van Bijbels en het aanbieden van Alpha cursussen. De project is recent afgerond. Voor meer informatie, klik op Project ZOA
Christian Assistance Gemeenteopbouw in Uganda – tussenrapportage

2016 – 2018 – Uganda (Amudat) Dit project is in overleg met een jaar verlengd.

We hebben opnieuw gekozen voor een project in Uganda, dit keer in Amudat. Het hoofddoel is steun bieden aan de lokale kerken in Amudat en het project heeft een looptijd van 1 jaar. Amudat ligt in een van de armste gebieden van Uganda, vlak bij de grens met Kenya. De bevolking leidt voornamelijk een nomaden bestaan en het gebied heeft een hoog percentage analfabetisme. Er is echter een positieve verandering gaande en hierin kunnzoa1en de lokale kerken een sleutelrol vervullen. Onderdelen van het project zijn o.a. het bouwen van een onderdak, theologische training van voorgangers, theologische conferenties organiseren en het opzetten van een wekelijks radioprogramma over de vredesboodschap (er is veel rivaliteit tussen stammen). Voor uitgebreide informatie over het project, klik op Projectvoorstel Steun aan kerken Amudat – Oeganda

 Update oktober

zoaupdateoktober-1Een afvaardiging van ZOA heeft de projecten die we als gemeente steunen, bezocht. Ze maakten daar o.a. de feestelijke opening mee, van een van de nieuwe ‘kerkgebouwen’. In de praktijk komt dit neer op een stevig afdak, maar deze gemeente is daar heel erg blij mee. Aan het einde van de dienst, werd de afvaardiging van ZOA de volgende boodschap meegegeven: “Heel erg bedankt en hartelijke groeten aan u allen namens de gemeente in Nakarwa verbonden met u door Jezus Christus”. Voor meer informatie over het tussentijds bezoek, klik op Tussentijds verslag kerk van Nakarwa in Oeganda – oktober 2016.

Verder nog een inspirerend filmpje van ZOA, over ALPHA cursussen die gegeven zijn, mogelijk gemaakt door de Hervormde gemeente te Kampen.

 

 

2020: Project Liberia (eenmalig)

Op verzoek van ZOA hebben we, in aansluiting op het project Uganda (2016-2019), gekozen voor een
eenmalige ondersteuning (met de duur van 1 jaar) voor een project ondersteuning kerkgemeente in
Kakata, Liberia, met o.a. de aanschaf van studiematerialen en Bijbels. Dankzij een gift vanuit stichting
Rehoboth kon er zelfs een extra aantal materialen worden aangeschaft.

Filmpje Liberia