Opdracht

De Hervormde Gemeente Kampen heeft als taak om de verbreiding van het Evangelie uit te dragen aan hen die daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen of er vervreemd van zijn. Wij proberen dit als zendingscommissie in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad uit te dragen.

GZB / IZB / KIA

De Zendingscommissie heeft als één van de Algemene Kerkenraadcommissies aandacht voor  GZB, IZB en KIA. Deze zorgen voor de projecten en contacten met de zendelingen vanuit onze gemeente. Het bankrekeningnummer, behorend bij de projecten is: NL32 RABO 0373 7235 04 (bij een gift graag duidelijk maken waar het voor bestemd is)

Fam. van Dijk, Rostock