Opdracht

De Hervormde Gemeente Kampen heeft als taak om de verbreiding van het Evangelie uit te dragen aan hen die daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen of er vervreemd van zijn. Wij proberen dit als zendingscommissie in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad uit te dragen.

GZB / IZB / ZOA

De Zendingscommissie heeft als één van de Algemene Kerkenraadcommissies aandacht voor ZOA, uitwendige en inwendige zending (GZB en IZB). Deze zorgen voor de projecten en contacten met de zendelingen vanuit onze gemeente. De bankrekeningnummers, behorend bij de projecten zijn als volgt:

ZOA: NL32 RABO 0373 7235 04
GZB: NL71 SNSB 0909 9524 85
IZB: NL33 SNSB 0941 0451 61

Kerkenproject Amudat