De zendingscommissie is verantwoordelijk voor de afwikkeling van het geld uit de zendingsbussen bij de uitgang. Dit geld wordt verdeeld over GZB/IZB en ZOA. Elke zondag is er dus een zendingscollecte. Naast deze mogelijkheid, zijn er drie keer in het jaar de zogenoemde voorjaars- , pinkster- en najaarszendingscollecte. Telkens als een collecte wordt gehouden, wordt u kort daarvoor geïnformeerd, bijvoorbeeld door een presentatie, foldertje of berichtje in het kerkblad.